Tagged with erhvervsskole

Didaktika Podcast

Om elevorienteret undervisning

909 views 08.05.2019.

Episoden handler om, hvordan man aktiverer eleverne i undervisningen og træner deres faglige...

Didaktika Podcast

Om faglig læsning

310 views 27.06.2019.

I EUD er fagenes tekster fulde af svære fagord, og det er meget udfordrende for mange af...