Didaktika Podcast

Om elevorienteret undervisning

2,269 views
Episoden handler om, hvordan man aktiverer eleverne i undervisningen og træner deres faglige bevidsthed. Podcasten tager livtag med den traditionelle undervisning, hvor læreren taler timen væk, og introducerer begrebet elevorienteret undervisning. En praktiker og en ekspert folder emnet ud og giver eksempler på elevaktiverende aktiviteter, som du selv kan afprøve i din undervisning. Praktikeren er Kristian Karlby, som er lærer på Kold College og har stor erfaring med elevaktiverende undervisning. Ekspert er lektor Peter Holmboe fra UC Syd. Vært er Karin Eckersberg, der har arbejdet med erhvervsskoledidaktik gennem mange år.