Didaktika Podcast

Om digitale teknologier

727 views
28.08.2019. didaktika, podcast
Denne episode handler om, hvad digitale teknologier er, og hvordan de kan bruges på en pædagogisk didaktisk meningsfuld måde i undervisningen på erhvervsuddannelserne. En praktiker og en ekspert folder teknologierne ud fra hvert sit synspunkt og giver bud på, hvordan du konkret kan inddrage digitale teknologier i din undervisning. Praktikeren er Rasmus Lyngsø Pedersen, som er lærer på Mercantec og har stor erfaring med digitale teknologier i undervisningen. Ekspert er lektor Marianne Riis fra EVA. Vært er Karin Eckersberg, der også har arbejdet bredt med erhvervsskoledidaktik og digitalisering gennem mange år.