Didaktika Podcast

Didaktika Podcast

Om elevorienteret undervisning

636 views 08.05.2019.

Episoden handler om, hvordan man aktiverer eleverne i undervisningen og træner deres faglige...

Didaktika Podcast

Om praksisrelateret undervisning

278 views 08.05.2019.

Denne episode handler om praksisrelateret undervisning i EUD. En praktiker og en ekspert taler...

Didaktika Podcast

Om digitale teknologier

280 views 02.07.2019.

Denne episode handler om, hvad digitale teknologier er, og hvordan de kan bruges på en pædagogisk...

Didaktika Podcast

Om klasseledelse i erhvervsuddannelserne

321 views 28.06.2019.

Denne episode handler om klasseledelse i erhvervsuddannelserne og om, hvordan struktur og metoder...

Didaktika Podcast

Om faglig læsning

219 views 27.06.2019.

I EUD er fagenes tekster fulde af svære fagord, og det er meget udfordrende for mange af...

Didaktika Podcast

Om undervisningsdifferentiering

220 views 21.03.2019.

Alle elever på erhvervsuddannelserne skal blive så dygtige, som de kan! Men elever er forskellige...

Didaktika Podcast

Om pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling

295 views 21.03.2019.

Denne podcast handler om, hvordan man kan arbejde med pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling i...

Didaktika Podcast

Om film i undervisningen

192 views 21.03.2019.

Denne podcast handler om, hvordan lærere kan bruge film i undervisning og læreprocesser. Film...

Didaktika Podcast

Om trivsel og motivation

191 views 21.03.2019.

Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Sådan lyder det ene af fire klare...